علوم نهم فصل اول

حجم فایل : 477.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا « علوم نهم »
فصل اول
فلز مس :
اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن
براق و سرخ رنگ
رسانایی الکتریکی زیاد
مقاومت در برابر خوردگی
قابلیت مفتول شدن
در ساختن ظروف مسی و سیم های برق
به کندی با اکسیژن ترکیب شده و مس اکسید تولید می کند. فلز آهن:
به کندی با اکسیژن ترکیب می شود و به زنگ آهن تبدیل می شود.
فلز منیزیم:
به سرعت می سوزد و نور خیره کننده ای تولید می کند
به سرعت با اکسیژن ترکیب می شود و منیزیم اکسید تولید می کند.
فلز طلا:
با اکسیژن ترکیب نمی شود. سولفوریک اسید از سه عنصر هیدروژن – اکسیژن و گوگرد تشکیل شده است.
گوگرد(s): جامدی زرد رنگ است و در دهانه آتشفشان های خاموش یا نیمه فعال یافت می شود.
نیتروژن : از عناصر مهم هواست که به صورت گاز دو اتمی یافت می شود بخش عمده ی گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای
آمونیاک به کار می رود .
آمونیاک : در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد .
فسفر: نافلزی است که در صنعت کاربرد وسیعی دارد به عنوان مثال در ماده ی منفجره ی نوک چوب کبریت کاربرد دارد.
کربن: از نافلزهایی است که کاربرد زیادی دارد از جمله در مغز مواد. گاز نیتروژن گاز هیدروژن گاز آمونیاک فلوئور:
یکی از موادی است که به خمیر دندان می افزایند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود این عنصر در مدار آخر خود 7 الکترون دارد.
کلر: در تهیه ی هیدروکلریک اسید و کود و مواد گندزدا کاربرد دارد مانند فلوئور در مدار آخر خود 7 الکترون دارد.
طبقه بندی عنصرها:
طبقه بندی مطالعه ی عنصرها را آسان تر می کند زیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می گیرند خواص نسبتاً مشابه دارند در این طبقه بندی عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر اتم آن ها برابر است . در یک ستون قرار می گیرند.
مثال: مشخص کنید از عنصرهای هر یک به کدام ستون جدول تعلق دارند. سدیم: فلزی است که با آب و اکسیژن بر شدت واکنش می دهد و از این رو بسیار واکنش پذیر است کدام یک از عنصرهای
ویژگی شبیه سدیم دارد؟ چرا؟
آهن:
در ساختمان هموگلوبین خون – سدیم و پتاسیم در فعالیت های قلب و ید در تنظیم فعالیت های بدن و کلسیم در رشد استخوان ها موثر هستند .
پلیمر: دسته ای از مواد هستند که مولکول هایی درشت دارند هر پلیمر از زنجیرهای بلندی تشکیل شده است که از اتصال تعداد زیادی
مولکول کوچک به یکدیگر بدست می آید.
پلیمر طبیعی: مانند پشم- ابریشم- پنبه که از گیاهان یا جانوران بدست می آیند و در تهیه پارچه کاربرد دارند.
پلیمر مصنوعی: پلاستیک از پلیمرهای مصنوعی است که در ساخت قطعات خودرو – مصالح ساختمانی – مواد بسته بندی و... کاربرد دارد. چرا پلاستیک ها را بازگردانی می کنند؟
پلاستیک ها در محیط زیست به راحتی ت...